Graderingssystem

Barnebelter
10. Kyu, Gul stripe
9. Kyu, Orange stripe
8. Kyu, Grønn stripe
7. Kyu, Lilla stripe

6. Kyu, Gult belte.


Minimum erfaring: 3 mnd
Minimum antall treninger: 20
Minimum intervall: 3 mnd
Normal erfaring: 6 mnd
Normal intervall: 4 mnd
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Heisoku Dachi (samlede ben)
Shizen dachi (normalstilling)
Shizentai Dachi (normalstilling, føtter i 45 grader)
Zenkutsu Dachi (forover stilling)

Pareringer:
Gedan Barai Uke (lav parering)
Jodan Age Uke (høy parering)
Soto Uke (parering utover)

Håndteknikk:
Gyaku tzuki (kryss støt)
Maeken tzuki (front støt)
Oi tzuki (stepp inn støt)
Seiken Zuki (knyttneve slag)

Fotteknikk:
Mae Geri (front spark)
Mawashi Geri (krokspark)
Yoko Geri (sidespark)
Mae Ashi Geri (spark med forrerste ben)

Kata:
E-Kata Ippon-me
E-Kata Nibon-me
E-Kata Sanbon-me


5. Kyu, Orange belte.


Minimum erfaring: 6 mnd
Minimum antall treninger: 25 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 3 mnd
Normal erfaring: 1 år
Normal intervall: 4 mnd
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Kamae (kamp stilling)
Kokutsu Dachi (bakover stilling)

Pareringer:
Shuto Uke (håndkant parering)
Osae Uke (press parering)
Uchi Uke (parering innover)

Håndteknikk:
Shuto Yokomen Uchi (håndkantslag utover)
Uraken Uchi (omvendt neveslag)
Tateken Zuki (støt med knyttet vridd hånd – tommelside opp)
Nukite Zuki (finger støt)
Nukite Tate Zuki (vertikalt spyd stikk, håndflate ned)
Nukite Ura Zuki (vertikalt spyd stikk, håndbak ned)

Fotteknikk:
Uchi Fumikomi (tramp spark)
Yoko Fumikomi (side tramp spark)
Oi Mae Geri (front spark sett frem)
Oi Yoko Geri (sidespark sett frem)
Oi Mawashi Geri (krokspark sett frem)

Kata:
E-Kata Sanbon-me
Pinan Shodan
Pinan Nidan +

Kumite:
Ju-Kumite (evnen til å kontrollere teknikker i frikamp)

4. Kyu, Grønt belte.


Minimum erfaring: 1 år
Minimum antall treninger: 25 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 1 1/2 år
Normal intervall: 6 mnd
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Kosa Dachi (kryssede ben)
Kake Dachi (vridd stilling/som Kosa Dachi, men ved vridning av kroppen)
Kiba Dachi (ridestilling)

Pareringer:
Morote Uke (motsatt arm støtter)
Nidan Uke (gjennomtrengende blokkering, dobbel blokkering)
Nagashi Uke (deflekterende parering)
Sukui Uke (sirkulær blokkering)

Håndteknikk:
Kagi Zuki (krokslag)
Seiken Furi Uchi (hook slag)
Seiken Age Uchi (uppercut)
Tetsui Furi Uchi (hammerslag fra yttersiden og innover)
Tetsui Soto Uchi (hammerslag fra innsiden og utover)
Tetsui Oroshi Uchi (hammerslag fra bak øret og ned på samme side)
Ura Zuki (støt med knytteneve med knoker nedover)

Fotteknikk:
Ushiro Geri (bakspark)
Surikomi Geri (alle innøvde spark utført med stepp)

Kata:
Pinan Nidan
Pinan Sandan +

Kumite:
Ju-Kumite (effektive teknikker i frikamp)

3. Kyu, Fiolett belte.


Minimum erfaring: 1 1/2 år
Minimum antall treninger: 30 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 2 år
Normal intervall: 6 mnd
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Shiko Dachi (sumostilling)
Neko Ashi Dachi (kattestilling)

Pareringer:
Shuto Gedan Barai (lav håndkant blokkering)
Empi Uke (albue blokkering)
Empi Uchi Uke (albue blokkering innover)
Shuto Uchi Uke (blokkering innover utført med håndkanten)
Teisho Uke (blokkering med håndflaten)
Teisho Awase Uke / Teisho Morote Uke (kombinert håndrot blokkering)
Hiza Uke (blokkering med kneet)
Sune Uke (parering med skinnben)

Håndteknikk:
Teisho Zuki (håndrot støt)
Haito Furi Uchi (innvendig håndkantslag innover)
Haito Yokomen Uchi (innvendig håndkantslag utover)
Shuto Furi Uchi (håndkantslag innover)
Shuto Uchikomi Uchi (håndkantslag fra hoften mot kragebeinet)
Shuto Oroshi Uchi (håndkantslag nedover)

Fotteknikk:
Sune Geri/Uke (skinnleggspark)
Hiza Geri (knespark)
Hiza Mawashi Geri (buespark med kneet)
Tenshin Geri (alle innøvde spark med hopp fremover, fremste bein utfører sparket)

Kata:
Pinan Sandan
Pinan Yondan +

Kumite:
Ju-Kumite (effektiv bruk av teknikker i både forsvar og angrep)

2. Kyu, Blått belte.


Minimum erfaring: 2 år
Minimum antall treninger: 30 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 3 år
Normal intervall: 1 år
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Ippon Ashi Dachi (stå på ett ben)
Gyaku Zenkutsu Dachi (kropp dreid mot bakre bein)

Pareringer:
Shuto Morote Uke (dobbel åpen blokkering)
Gedan Juji Uke (lav kryss blokkering)
Kakete Uke (blokkering med grep)
Gedan Uchi Uke (blokkering ned og innover)

Håndteknikk:
Empi Age Uchi (albue oppover)
Empi Ushiro Uchi (albue bakover)
Empi Furi Uchi (albue bueslag)
Empi Yokomen Uchi (albue sidelengs)
Empi Oroshi Uchi (albue nedover)

Fotteknikk:
Ura Mawashi Geri (omvendt krokspark)
Ushiro Mawashi Geri (roterende krokspark)
Kin Geri (spark med vrist)
Mikazuki Geri (bøyd sirkelspark med fotsålen)

Kata:
Pinan Yondan
Pinan Godan +

Kumite:
Ju-Kumite (evne til å nytte kombinasjoner i frikamp)


1. Kyu, Brunt belte.


Minimum erfaring: 2 1/2 år
Minimum antall treninger: 60 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 6 mnd
Normal erfaring: 4 år
Normal intervall: 1 år
Minimum alder: ingen krav

Stillinger:
Alle stillinger i påkrevde kata

Pareringer:
Jodan Juji Uke (høy kryss blokkering)
Kakiwake Uke (skille kilende blokkering)
Mikazuki Geri Uke (blokkering med fotsåle)

Håndteknikk:
Yama Zuki (u-slag)
Hirate Uchi (slag med håndflaten)
Morote Zuki (dobbelt parallellt slag)
Morote Tettsui Uchi (dobbel hammerslag)
Seiken Hasami Zuki (sakse slag)
Sokumen Zuki (slag/støt til siden)

Fotteknikk:
Tenshin Ura Mawashi Geri (hopp omvendt krokspark)
Kakato Geri (helspark)
De Ashi Barai (Sweep)
Nidan Geri (dobbel front spark)

Fallteknikker:
Mae Ukemi (forlengs fall)
Mae Mawari Ukemi (fall med forlengs rulle)
Yoko Ukemi (sidelengs fall)
Ushiro Ukemi (baklengs fall)
Ushiro Kaiten Ukemi (baklengs fall med rulle)

Kata:
Pinan Godan
Bassai Dai +

Kumite:
Ju-Kumite (evnen til å nytte alle grunnteknikker i frikamp)

1. Dan, Svart belte.


Minimum erfaring: 4 1/2 år
Minimum antall treninger: 60 (siden siste gradering)
Minimum intervall: 1 år
Normal erfaring: 5 1/2 år
Normal intervall: 2 år
Minimum alder: 16 år (kan gis dispensasjon i spesielle tilfeller)

Stillinger:
Uchi Hachiji Dachi (figur åtte stilling innover)

Pareringer:
Nami Gaeshi Uke (bein blokkering)
Kaishu Jodan Morote Uke (dobbel blokkering mot angrep ovenfra)
Empi Bogyo (albue gard)

Håndteknikk:
Hiraken Zuki (støt med fingrenes midterste ledd)
Sayu Zuki (slag til begge sider samtidig)

Fotteknikk:
Mae Tobi Geri (flygespark forfra)
Yoko Tobi Geri (flygespark sideveis)
Tenshin Ushori Geri (spark med hopp bakover)
Suri Ashi Geri (glidende spark)

Feiing/kasteteknikker:
Kaiten Barai (roterende feiing)
Okuri Ashi Barai (feiing av begge bein)
Harai Goshi (hoftefeiing)
O-uchi Gari (kast etter parering av spark)
Ushiro Hiki Otoshi (nedriving bakfra)
O-soto Gari (stor utvendig feiing)
Do Basami (saksefeiing)

Kata:
Bassai Dai
Bassai Sho
Naihanchin Shodan
Naihanchin Nidan +

Kumite:
Ju-Kumite
For deltakere under 30 år vil det være krav til deltakelse i minst tre åpne mesterskap.

2. Dan, Svart belte.


Minimumserfaring: 6 1/2år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Naifanchin Shodan
Naifanchin Nidan
Naifanchin Sandan
1 spesial Kata

Kumite:
Ju-Kumite


3. Dan, Svart belte.


Minimumserfaring: 9 1/2år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Nishieishi
Hangetsu
Uchieishi

Kumite:
Ju-Kumite
Oppvisning

4. Dan, Svart belte.


Minimumserfaring: 14år
Minimum antall treninger: Ansvar hovedtrener

Stillinger:
Alle

Pareringer, Håndteknikker og Fotteknikker:
I henhold til Kata

Kata:
Kushanku Sho
Kushanku Dai

Kumite:
Ju-Kumite

Oppvisning