Historie

Shorinryu Karatedo er en fellesbetegnelse for stilarter med utspring i byene Shuri og Tomari på Okinawa, som er den største av Ryuku-øyene sør for Japan. Felles for stilartene som benevnes Shorin Ryu er at de vektlegger hurtighet, smidighet, bevegelighet og evnen til å kombinere teknikker.

Den versjonen av Shorin Ryu som vi underviser i er japansk Shorinryu Kenshinkai, med utspring i havnebyen Fukuoka.

På japansk finnes det flere måter å skrive Shorin Ryu på som gir forskjellig mening. Vår måte å skrive stilartens navn på betyr “liten”. I vesten har mange sett på dette som et symbol på at teknikkene utføres etter prinsippet fra en ung furukvist; ettergivende når den bøyes, men kommer tilbake med snert i kontringen.

Om stilartens navn har noen filosofisk betydning, hvem vet? Leser man tegnene på kinesisk i steden for på japansk – uttales Shorin Ryu “Shao-lin”, navnet på det kinesiske tempelet som skulle være utspring for alle kampsystemer som senere skulle få benevnelsen Karate på Okinawa.

Et annet særtrekk som indikerer en kinesisk opprinnelse er hilsemåten som er beholdt i Shorin Ryu. I de fleste kinesiske kampsystemer hilser man ved å dekke høyre neve med venstre hånd åpen, som et tegn på respekt for motstanderen.

Shorin Ryu Kenshinkai drives som en tradisjonell japansk Ryu og har derfor begrenset utbredelse. Totalt på verdensbasis er det kun 26 klubber som praktiserer denne stilarten, deriblant finnes det 6 klubber i Norge, 4 i USA, 7 i Canada, og til slutt 8 i Fukuoka, Japan, hvor også hovedsetet for Shorin Ryu Karate Association befinner seg.

Instruktørene driver i all vesentlighet med karate på deltid, og har vist liten interesse for “misjonerende” virksomhet.
I Japan har stilartens utøvere satset mer på deltakelse i det japanske karateforbundets aktiviteter enn å fremme sin spesielle stilart.

I det store og hele er stilartsbegrepet av mindre og mindre betydning i Japan, en utvikling som snart vil bli den samme internasjonalt, ettersom karate blir en del av den organiserte idretten. Ikke desto mindre er vi som utøvere av vår stilart fornøyd med å trene et funksjonelt system for karate innen en stilartsorganisasjon fri for de politiske intriger man må leve med innen større stilarter.

Sensei Terje Årdal

6.Dan Shorin Ryu Karate – Leder i SKAN- Shorin Ryu Karate Assosiation Norway – Grunnlegger av Vågsbygd og Vennesla Karate Klubb – Hovedtrener i Vågsbygd Karate Klubb Født: 2 September 1960 Trent i 39 år Det var en tilfeldighet at jeg begynte med karate. Sammen med noen kamerater nærmest dumpet jeg i 1972 innom en …

Sensei Tsutom Watanabe

For mange år siden skrev Terje Årdal et langt brev til Sensei Watanabe om formalisering av tilknytning til Japan Shorin Ryu Karate do. Samtidig inviterte han Sensei Watanabe til Norge for avholdelse av en treningssamling. Dette ble starten på den årlige karate leiren med Tsutom Watanabe, samt også grunnlaget for dannelsen av Shorin Ryu Association …