Return to Historie

Sensei Tsutom Watanabe

For mange år siden skrev Terje Årdal et langt brev til Sensei Watanabe om formalisering av tilknytning til Japan Shorin Ryu Karate do. Samtidig inviterte han Sensei Watanabe til Norge for avholdelse av en treningssamling. Dette ble starten på den årlige karate leiren med Tsutom Watanabe, samt også grunnlaget for dannelsen av Shorin Ryu Association Norway.

Hvert år stiller Sensei Watanabe (7. dan) opp i Norge for å holde en Shorin Ryu leir. Han reiser fra sin klubb i Montreal, Canada for å undervise og bevare Shorin Ryu stilarten i dens sanne form, noe som er givende ikke bare for ham selv men også alle de som deltar på leiren.

Sensei Tsutom Watanabe trente i sin tid under Master Nakano men også Sensei Akio Nozoe.